Mein Fun

Rice Noodle

 • 72. Vegetable Mein Fun

  • $8.75
  72. Vegetable Mein Fun
 • 73. Chicken Mein Fun

  • $9.15
  73. Chicken Mein Fun
 • 74. Pork Mein Fun

  • $9.15
  74. Pork Mein Fun
 • 75. Shrimp Mein Fun

  • $9.95
  75. Shrimp Mein Fun
 • 76. Beef Mein Fun

  • $9.95
  76. Beef Mein Fun
 • 77. House Mein Fun

  • $10.15
  77. House Mein Fun
 • 78. Singapore Mein Fun (Curry)

  • $10.15
  78. Singapore Mein Fun (Curry)
Mein Fun
Scroll to top